Status prawny
Wersja z: 2017-12-19 10:21:46. Zapisał: Redaktor

Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym  jest jednostką organizacyjną Gminy Kobierzyce i działa na podstawie:

1.Uchwały nr XXXIX/577/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2014r w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym

2.Statutu

3.Regulaminu OrganizacyjnegoZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym


Organem prowadzącym  jest Gmina Kobierzyce.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.