Status prawny
Wersja z: 2015-09-28 10:39:25. Zapisał: Redaktor

Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym  jest jednostką organizacyjną Gminy Kobierzyce i działa na podstawie:

  1.Uchwały nr XXXIX/577/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2014r w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym

  2.Statutu

  3.Regulaminu OrganizacyjnegoZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym


   Organem prowadzącym  jest Gmina Kobierzyce.

   Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.